• Sokkia 500 series 2 set
  • Topcon GTS 720 1 set
  • Leica TS02 1 set
  • Leica TS06 plus 1 set
  • Leica TS09 1 set